PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Palety nakoupené od prodávajícího lze vrátit následujícím způsobem:

 

Kupující je povinen prodávajícímu oznámit úmysl vrátit palety k výrobci s dostatečným předstihem, a to min. 3dny předem, kdy v opačném případě nenese prodávající odpovědnost za náklady spojené s neúspěšným vrácením palet výrobci ze strany kupujícího.

Na pobočky stavebnin prodávajícího za níže uvedených podmínek.

Podmínky pro vrácení palet na pobočky prodávajícího

 

Období Podmínky prodávajícího
výměna palet ve skladu, příp. na stavbě při závozu zboží firemní dopravou prodávajícího do 2 dnů bez poplatků (pouze u palet zakoupených přímo na pobočkách prodávajícího, nikoli traťovými dodávkami)
do 6 měsíců od nabytí palet (včetně)  manipulační poplatek 50,- Kč / PAL + případné opotřebení dané výrobcem. 
nad uvedenou lhůtu 

palety jsou nevratné, pokud není individuálně posouzeno jinak

 

 

Poptejte nás